AZYL LISA -  informační stránky pro oběti domácího násilí a znásilnění

Stránky jsou určeny všem -

Vám, kteří hledáte informace o problematice domácího násilí a znásilnění.

Vám, kteří jste rodinní příslušníci nebo přátelé obětí násilí, kteří se

snažíte lépe pochopit a pomoci.

 

Zvlášť však Vám, které* máte vlastní zkušenost s násilím...

slovním (psychickým), tělesným nebo sexuálním.

...a Vám, kterým se z jakýchkoliv příčin nedostává pomoc zvenčí.

 

* Na těchto stránkách se přimlouváme k ženám, ale uvedené zásady mohou pomoci i mužům.

Jména v článcích jsou náhodně vybraná (smyšlená), podobnost se skutečnými osobami v realitě je čistě náhodná.

Informace byly zpracovány v dobré víře se záměrem pomoci a informovat. Uživatel je sám odpovědný za použití a využívání informací, které jsou volně k dispozici na webových stránkách www.azyl-lisa.cz.

Uvedená práce (dílo) podléhá licenci. Uveďte autora. Neužívejte komerčně.

 

   NAŠE PATRONKA

           Herečka 

      Dana Syslová

KOUPOU ZDE PODPOŘÍTE NAŠE CÍLE.

 

Nakupujte přes www.GIVT.cz. Děkujeme.

NEPLATÍTE NIC NAVÍC.