Sebeobrana - teorie

 

Statistika

 

 • V České republice je dle průzkumu ministerstva vnitra z roku 1993 znásilněna každá osmá žena starší 15 let.

 • a pouze tři ze 100 znásilněných žen napadení nahlásí policii.

 • Z celkového počtu znásilnění je více jak 90 % ze strany známé osoby.

 • a z toho je 50 % znásilnění ze strany manžela, 38 % případů je znásilnění známými a pouze 11 % je napadení neznámým mužem.

 • 41 % sexuálních napadení se stane doma.

 • 93 % sexuálních napadení jsou stejné rasy jako oběť.

 • Naprostá většina žen prožila násilnou sexuální zkušenost v mladém věku (16 – 25 let).

 • Nejčastější formou znásilnění byla vynucená soulož.

 • V případě, že jste neozbrojena (zbraň, techniky sebeobrany), zvyšuje se riziko vašeho zranění o 27 %.

Definice

 

Sebeobrana je místem střetu minimálně dvou soupeřů, z nichž se jeden jako útočník a druhý jako obránce snaží překonat protistranu za použití všech dostupných prostředků. Obránce přitom využívá svého zákonného práva tak, aby i další zájmy zákona byly chráněny.

Aby sebeobrana byla maximálně efektivní, je třeba jej trénovat po stránce:

 • fyzické

 • psychické

 • kondiční

 • taktické

Sebeobrana není jen forma obrany proti útočníkovi. Zahrnuje uvědomění si nebezpečných okolností a včasné rozpoznání potenciálně nebezpečných situací i dovednost se jim vyhnout. Jelikož je sebeobrana místem střetu, je potřebné něco poznat i o svém soupeři.

 

Očima násilníka

 

 

 Se skupinou odsouzených za znásilnění byl ve vězení proveden rozhovor o tom, co očekáva u potencionální oběti nebo co je nejvíc odzbrojilo. Zde některá fakta:

1. První věc, na kterou útočníci pohlíží, je účes. Nejpravděpodobněji budou pronásledovat ženu s dlouhými vlasy, culíkem, drdolem nebo jiným účesem z důvodu snazšího chycení.

2. Druhou věcí je oblečení. Vyhledávají ženy, jejichž oblečení je snadné rychle odstranit.

3. Vyhledávají ženy, které telefonují, hledají něco v kabelce nebo dělají nějakou činnost za chůze, protože nejsou ostražité a jsou snadným cílem.

4. Pokud ukážete jakoukoli známku obrany, znejistíte útočníka a  může útoku zanechat, protože by byl časově náročný.

5. Násilníci přiznávají, že by si nevybrali ženu, která si nese deštník nebo další podobné velké předměty, které mohou být použitelné zpovzdálí.

6. Pro pachatele ztrácíte přitažlivost jako cíl i např. : pokud s násilníkem navážete kontakt a podíváte se mu do tváře. (Můžete se třeba zeptat, kolik je hodin nebo říct něco všedního:" To je k nevíře, jaká je venku zima.") Útočník si uvědomuje, že jste viděla jeho tvář a mohla byste jej identifikovat.

7. Většina násilníků přiznává, že by nechali na pokoji ženu, která křičí, protože tím naznačuje, že se bude bránit. Vyhledávají snadný cíl.

8. Přiznává, že ho ženy dokázali ochromit na citlivých místech. (např. štípáním na vnitřním stehnu nebo vnitřní paži.) Štípejte v těchto místech, jak nejsilněji můžete - bolí to. Když muž vztáhne ruce, můžete ho chytit za dva prsty a zohněte je dozadu, jak nejdál to jde, s co největším tlakem dolů. Nebo po počátečném úderu jděte po genitáliích.

9. Násilníci instruktorovi řekli, že chtějí ženu, která nebude působit moc problémů. Dělejte tedy potíže.

 

 Prevence

 

A) Ve městě…

 

Pokud možno, nechoďte nikdy sama

Násilník si málokdy troufne na dvojici či na skupinu lidí. Jdete-li sama a musíte projít odlehlé místo, počkejte, když půjde stejným směrem někdo důvěryhodný (mladí manželé, skupina dívek, lidé, co znáte od vidění, aj. )

Vyhýbejte se tmavým místům

Jdete-li v nočním městě po ulici, jděte po straně, která je osvětlená. Nezkracujte si cestu pres úzké neosvětlené cesty, tmavé parky a podchody.

Všímejte si okolí

Po cestě sledujte únikové cesty, přírodní zbraně, jako je např.kamení, hlína, klacky aj. Máte-li nějaké podezření, sevřete v uzavřené pěsti klíče a jeden nechte trčet mezi prostředníčkem a prsteníkem. Získáte tak vhodnou zbraň. Připraven můžete mít i deštník nebo sprej atd.

Nechoďte sama, jste-li pod vlivem alkoholu, prášků nebo jste citově rozrušena.

Alkohol, prášky, smutek, vztek či nadšení - to vše oslabuje přirozenou ostražitost. Ženy v podnapilém stavu jsou snadným cílem.

Vyhněte se lidem a místům, ze kterých nemáte dobrý pocit

Opilci na nároží, bandy v parku. Je-li to možné, obejděte tato místa a lidi.

Nenoste příliš moc drahých věcí

Čím více drahých šperků, značkových hodinek máte při sobě, tím víc poutáte nejen závistníky, ale i zloděje a lupiče. Jděte-li z akce sama, schovejte své šperky do kabelky. Peníze rozdělte na několik míst.

Nechoďte se sluchátky na uších

Aparát na uších znamená ztrátu sluchu. Ztrácíte smysl přispívající k ostražitosti. Stáváte se snadným, vyhledávaným cílem. (víc odstavec D) Při sportu)

 

 

B) V domě, v bytě

 

Nebuďte důvěřivý. Nevpouštějte cizí lidi do domu. Podle zahraničního zdroje se 70 % znásilnění odehraje v domě oběti. Vyvarujte se sdílení informací o delší nepřítomnosti, vysokém standardu, cennostech, které mohou pachatelé využít.

Nehovořte o nich ani na veřejných místech (u kadeřníka, v obchodě, při telefonování), neboť nevíte, kdo vás poslouchá a jak těchto informací využije.

Adresu mohou získat při pohledu přes rameno, když vyplňujete doklady ve veřejných budovách.

V přízemních bytech dokonale zabezpečte okna a balkónové dveře.

Jste-li někým sledována, neupozorňujte na to, kde bydlíte. Dům přejděte a odejděte do míst, kde je více chodců ( k novinovému stánku, zástavce a přitom hledejte policistu.) Vejdete-li do domu a pronásledovatel čeká venku, volejte policii.

Při odemykání domu se otočte tak, abyste viděli i za sebe. Mějte přehled o okolí a dáte tak i najevo, že nejste snadným cílem.

Pokud naopak již v domě někdo je, řeknete při vstupu třeba "Něco jsem si zapoměla" a vyjděte ven. Venku se snáze dovoláte pomoci nebo unikněte.

Výtah je dokonalá past na znásilnění!!! Kontrolujte tedy situaci poblíž. Ve výtahu si všimněte, kde je tlačítko nouzového volání.

Při výstupu taktéž buďte obezřetná. Jedete-li ve výtahu s pochybným člověkem, mějte pro jistotu v ruce klíče nebo sprej.

K bytovým dveřím přistupujte pod úhlem 45 stupňů s klíči v ruce. Je-li někdo za vámi, nestůjte přímo u dveří, mohl by vás na ně narazit. Mezi sebou a dveřmi nechte místo, aby bylo možné v případě potřeby se otočit a bránit se. Pokud je někdo blízko, neodemykejte, mohl by s vámi vniknout do bytu.

Jestliže jsou dveře bytu či domu otevřené nebo poznamenané násilným vniknutím, zásadně dovnitř nevstupujte! Může tam být zloděj či někdo jiný, kdo na vás čeká. Vzdalte se a ihned volejte policii.

 

 

C) V autě

 

Parkujte pod světlem. Některá nákupní centra mají pro tento účel místa pro ženy. Dostatečné osvětlení je nepřítelem všech

kriminálních živlů. Než nastoupíte so do auta, podívejte se na zadní sedadla, zda se někdo neskrývá.

Neberte stopaře. Nestopujte.

Při nastupování a vystupování z auta dávejte pozor na své okolí.

Sleduje-li vás jiné auto, zvyšte opatrnost.

V noci pokud možno držte se spíše hlavních silnic a magistrál.

Jdete-li kolem jiného porouchaného vozu, nezastavujte, pomoc můžete zavolat.

Blíží-li se k vám někdo, kdo nevypadá bezpečně, zamkněte se zevnitř.

 

 

D) Při sportu

 

V časopisu Fit plus byly uveřejněny následující rady ženám - běžkyním, vydané organizací amerických běžců (Road Runners Club of America)

 

1. Noste s sebou (např. v tenisce) jméno, adresu, případně tel.číslo.

2. Při běhu nenoste na sobě drahé věci.

3. Mějte s sebou minci na telefon nebo telefonní kartu.

4. Běhejte pokud možno s partnerem nebo s partnerkou.

5. Nechte doma poznámku, kudy běháte. Neběhejte ve stejném čase po stejné trase. Měňte tréninkovou trasu.

6. Nenoste na uších sluchátka.

7. Vyhýbejte se neobydleným oblastem, opuštěným ulicím, neosvětleným místům.

8. Neodpovídejte na slovní výzvy, nezastavujte se, držte si odstup od cizích lidí.

9. Běžte proti směru dopravy, abyste viděly přibližující se auta.

10. Noste reflexní matriály.

11. Noste píšťalku nebo něco, co vydává zvuk (vhodné i proti kapesním zlodějům).

 

 

 

 

 

Pět pravidel: Kdy a jak zasáhnout

 

1.Když to protivník nejméně čeká.

Nesmíte dát najevo, že chcete zaútočit. Protivníka něčím přimějte, aby polevil v pozornosti nebo vzbuďte jistotu, že budete

spolupracovat - a pak zaútočte. Po verbální obraně ihned přikročte k fyzické.

2. Co nejrychleji a nejsilněji.

Obě tyto podmínky na sobě závisejí. Má-li být útok silný, zpravidla musí být i rychlý. Aby byl útok silný, musíte pevně a

dobře stát, neztrácet rovnováhu.

3. Do úderu nebo kopu vložit celé tělo.

Další podmínka. Udeřit je třeba nejen pěstí nebo nohou, ale celým tělem.

4. Při protiútoku vždy co nejsilněji vykřiknout.

Jednak bude akce silnější, jednak to protivníka psychicky oslabí. Křikem můžete upozornit lidi v okolí.

5. Ihned utéci, jakmile se osvobodíte.

Neprotahujte boj. Když je protivník po vašem obranném zákroku otřesen a nemůže vás hned pronásledovat, utíkejte co

nejrychleji do bezpečí!!!

 

 

 

Trénink a sebeobrana

Trénink

 • Opakování: "Dokážu to. Zvládnu to" zvýší šance ubránit se.

 • Změnit úhel pohledu: Útočník není osoba, ale cíl k likvidaci.

 • Neustále na paměti: Útočník vás chce znásilnit, možná i zabít. Tomu musí odpovídat vaše obrana.

 • Důležitý poznatek: Sama snižte nebezpečí napadení.

Sebeobrana

 • Pasivní - zkuste prosit útočníka o slitování, ale aspoň něco udělejte.

 • Psychologická - zkuste donutit útočníka přemýšlet o svém činu, pomočte se, zahrajte si na šílence, křičte!

 • Fyzická - zkuste použít vše, co vám přijde pod ruku a nepřestaňte, dokud se z prostoru nedostanete.

 • Osobní - je emoční a nastává po napadení. Nebraňte se přijmout pomoc. Přijmete pomoc blízkých vyrovnat se s napadením.


 

 

Fakta a mýty o sebeobraně

FAKTA

 • Sexuální napadení jsou hlavně o dominanci a kontrole a většinou i o příležitosti.

 • Ženská sebeobrana začíná již od verbální obrany.

 • Pro snížení reakce ženy na situaci je nutné cvičit předem připravované scénáře.

 • Efektivní technika je ta, která zastaví soupeře do 3 minut (včetně verbální části)

 • Nejlepší obranou je útěk a pokud nelze, tak tvrdý útok.

 • Většina lidí jde po městě, aniž by pozorovalo, co se děje v okolí.

 • Většina lidí je schopna vidět v úhlu větším než 180 stupňů. Je pouze potřeba využívat i periferní vidění.

 • První pravidlo je nedostávat se do oblastí či situací, kde hrozí napadení.

 • Pokud první pravidlo nelze dodržet, platí pravidlo druhé - UTÍKEJTE. Zapomeňte na vaši kabelku, nákup a prostě UTÍKEJTE.

MÝTY

 • Sexuální napadení se stanou pouze v temných zákoutích. Ze statistik vyplývá, že většina napadení se stane na známých místech, jako podnikový večírek, u vás doma nebo na chatě u kamaráda.
 • Sexuální napadení jsou hlavně o sexu (tedy ne o násilí, loupeži...)  Útočník si ze všeho nejvíce potřebuje dokázat, že má nad vámi moc, že si s vámi může dělat cokoliv. Proto se dá znásilnění spíše přirovnat k mučení než k sexuálnímu aktu.
 • Sexuálního napadení se dopouštějí pouze perverzní psychopati. Útočník být ženatý a vést normální život.
 • Stane se to pouze díky tomu, jak jste oblečená. Toto je jeden s nejrozšířenějších mýtů. Na druhé straně ale láká je oběť s oblečením, které je snadné rychle odstranit.
 • Neexistuje způsob, aby se žena ubránila útočícímu muži. Mýtus, který je běžně vyvrácen v kurzech sebeobrany.
 • Je velice jednoduché se bránit. Druhý extrém pohledu. Obrana není jednoduchá, je potřebné se naučit bránit na několika úrovních. Psychické, duševní i fyzické. Není to lehké, ale ani ne nemožné. Dá se to zvládnout.
   

 

 

Typy útočníků

 • Silový – rozhodný útočník 44 %

Jedná se o sebejisté "macho" či atletické typy. Typ, který si své útoky dopředu plánuje. Agresivní typ, který žádá absolutní kontrolu a neváhá použít i zbraně. Jeho cílem však není zabití. Pláč a nářek nefunguje. Jediná obrana je tvrdá fyzická obrana.

 • Zuřivý - mstivý útočník 30 %

Cítí velkou zášť proti ženám a chce je maximálně ponížit. Spíše než vymýšlení plánu na konkrétní oběť hledá příležitost. Nejčastější útok je zezadu, kdy svou oběť obejme a zatáhne do křoví. Jakýkoliv stupeň odporu jej podnítí k ještě větší brutalitě. Jeho cílem není zabití, ale v důsledku zranění oběť častěji umírá.

Pokud se dostanete do kontaktu s tímto typem útočníka, nejlepší obrana je podřídit se jeho rozkazům.

 • Silový - váhavý útočník 21 %

Jde o pasivní, neatletický typ, který nemá sebedůvěru k navázání vztahu se ženou a svou oběť delší dobu sleduje. Útočník tohoto typu často vnikne do domu a použije maximum síly ke spáchání znásilnění. Jde o nejméně násilný typ. Často je možné ubránit se hrozbou hlasitého křiku nebo prosbami.Pokud ho však urazíte, stává se silovým - rozhodným útočníkem.

 • Zuřivý - vzrušený útočník 5 %

Pohledný a inteligentní typ. Dosahuje sexuálního vzrušení působením bolesti. Své činy promýšlí a piluje detaily. Svou oběť sváže a mučí několik dní. Snažte se přesvědčit ho, aby vás rozvázal a pak se snažte utéct navzdory ponížení a mučení, které jste si vytrpěla.

 

 

 

zdroj: Policie ČR, pořadatelé kurzů sebeobrany