Formy domácího násilí

DEKLARACE OSN

Podle Deklarace OSN výraz „násilí proti ženám“ znamená „jakýkoli akt násilí založený na příslušnosti k mužskému pohlaví, který vede nebo by pravděpodobně mohl vést k fyzickému, sexuálnímu nebo psychickému poškození či strádání žen, ale i vyhrožování takovými činy a dále donucování nebo svévolné omezování svobody, ať na veřejnosti nebo v soukromém životě“. K takovým násilným činům kromě jiného patří i „fyzické, sexuální a psychické násilí, k němuž dochází v rodině nebo ve společnosti obecně, včetně týrání, sexuálního zneužívání děvčátek, násilí kvůli věnu, znásilnění v manželství, pohlavního mrzačení žen a dívek a včetně dalších tradičních zvyklostí, jimiž jsou ženy poškozovány“.

 

DETAILNÉ ROZDĚLENÍ

Fyzické násilí
- bití, facky, kopance, škrcení, rány pěstí či jiné fyzické útoky, ohrožování zbraní apod. Může být namířeno proti vám či proti osobám vám blízkým nebo např. vůči vašemu zvířeti.

Psychické násilí
- nadávky, obviňování, pokořování a ponižování, zesměšňování ve společnosti, vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování, odepírání spánku či potravy, vydírání sebevraždou, rozbíjení či ničení Vašich věcí, vyhrožování únosem dětí, znemožněním v zaměstnání, zbavením svéprávnosti apod.

Sexuální zneužívání
- znásilnění, donucení k sexu či sexuálním praktikám, které odmítáte, ať již násilím, nebo výhružkami.

Sociální izolace
- bránění v návštěvách rodiny či přátel, sledování telefonátů, pronásledování, nečekané „kontrolní“ návštěvy či telefonáty.

Ekonomická kontrola
- omezování přístupu k penězům, neposkytování peněz na provoz domácnosti, snaha zakázat vám chodit do práce.

Domácí násilí se často vyskytuje v několika formách současně, navíc má vzrůstající tendenci – psychické násilí se často vyhrotí v násilí fyzické.

 

 

Plné znění zákona: ZDE