Jak pomůžou blízcí

 

Jak můžete pomoci ženám, které jsou obětí násilí? Povzbuzující slova nebo slova útěchy jsou namístě. Především je ale třeba vyslechnout a pochopit, co cítí. Muž jim neubližuje pouze tělesně. Dochází také ke zastrašování a slovním pohrůžkám, které v ženě vyvolávají pocit bezcennosti a bezmoci.

     Zmiňovanou Viktorii manžel ovládá také tím, že jí dává málo peněz, během dne jí telefonicky kontroluje co dělá, nebo nedovoluje jí používat auto. Když by dala Viktorie najevo svůj názor, manžel dostane záchvat vzteku. Naučila se tudíž vůbec svůj názor neříkat.

Máme-li být tedy oporou, musíme dát oběti prostor a soucitně naslouchat. Když bez přerušování nasloucháme člověku, dáváme tím najevo, i naši úctu k němu. Je to něco, co oběti postrádají. Pro týranou ženu může být těžké mluvit o tom, co prožívá. Nenaléhejte. Dejte jí možnost rozhodování. Vaším cílem by mělo být, dodat jakýmkoli spůsobem takové ženě sílu, aby se podle svých možností dokázala se situací vyrovnat. Tahle je jedna s nich.

Pomoci můžete i prakticky. Pokud je žena v nebezpečí, nebo dokonce v ohrožení života, nabídněte jí, že jí poskytnete ochranu nebo bezpečné místo k pobytu, pomozte s dětmi nebo zajistěte lékařskou pomoc.

V neposlední řadě nezapomínejte na objetí nebo pohlazení.