Typ muže-rizikové ukazetele

 

Podle jedné studie, kterou vedl Richard J. Gelles z Rhodeislandské univerzity v USA, existují tyto rizikové ukazatele tělesného a citového týrání v domácím prostředí:

 

1. Muž se domácího násilí dopouštěl již dříve.

2. Je nezaměstnaný.

3. Nejméně jednou za rok bere drogy.

4. Doma viděl, jak otec bije jeho matku.

5. Dvojice není v manželství, pouze spolu žije.

6. Pokud je zaměstnaný, má špatně placenou práci.

7. Nedokončil střední školu.

8. Je ve věku 18 až 30 let.

9. Jeden z rodičů nebo oba se doma dopouštěli násilí vůči dětem.

10. Jeho příjem je pod hranicí životního minima.

11. Muž a žena pocházejí z odlišného kulturního prostředí.

 

Rizikové faktory doprovázející vznik domácího násilí mezi blízkými osobami:

  • vynucená sociální izolace
  • finanční závislost na partnerovi
  • péče o děti v rámci mateřské a rodičovské dovolené
  • zdravotní postižení a omezení
  • vyšší věk a bezmocnost seniorů
  • přechod z aktivní zaměstnanosti do starobního či jiného důchodu
  • nezvládnuté rodičovství a výchova dětí
  • závislosti násilné osoby

(dle Bílý kruh)