Klub Mecenášů AL

Vítáme Vás v nově založeném

Klube Mecenášů AL (Azylu Lisa)

který sdružuje fyzické i právnické osoby zapojené do podpory organizace.

Klub byl založen s cílem sdružit osoby s filantropním cítěním, osoby zaměřené na podporu cílů organizace; vyzdvihnout a zachovávat kvalitní vlastnosti naší společnosti.

 

Požadavky:

  • zájem o filantropii
  • zájem o cíle Azylu Lisa
  • pravidelná podpora organizace

Nabízíme:

  • originální "Certifikát dárce" potvrzen organizací a podepsán patronkou sdružení herečkou Danou Syslovou
  • poděkování na stránce "Podpořili nás"
  • dárcovskou smlouvu s potvrzením o přijetí daru
  • prezentaci jména/loga na první straně webu
  • prezentaci jména/loga na tiskovinách

 

Členové klubu

 

TS-ART®  Dvojice umělců - výtvarníků

(Na stránkce dále pracujeme)