Literatura k doporučení

 

Literatura k doporučení:

Heinz-Peter Rohr: Zneužití (Léčba následků sexuálního a emocionálního násilí) ISBN 978-80-262-0601-9 České vydání Portál s.r.o.

Helen Benedict: To není vaše vina! (Jak se vyrovnat se sexuálním napadením. Rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a rodiny.), One Women Press, 2003, ISBN 80-86356-17-5

 Andrea Buskotte: Z pekla ven (Jak udělat „ten první krok“? Tato kniha se snaží dodat odvahu ženám ohroženým domácím násilím ) Nakladatel: Computer Press 2008, ISBN: 978-80-251-1786-6

Jiří Mareš: Posttraumatický rozvoj člověka
ISBN: 978-80-247-3007-3

Na našem trhu ojedinělá publikace se věnuje pozitivním důsledkům negativních událostí. Součástí života každého člověka jsou nejen chvíle pohody a štěstí, ale také nepříznivé zážitky. Prožité trauma může nastartovat pozitivní změny, přivést člověka na novou cestu životem. Jde o téma relativně nové, teprve v posledních letech se tyto jevy začaly vědecky zkoumat. Publikace ukazuje, které přístupy byly zatím vyzkoušeny, jak se změny k lepšímu zjišťují a jak rozvoji osobnosti napomáhat. Zabývá se zvláštnostmi posttraumatického rozvoje u dětí, seniorů, pacientů, obětí přírodních katastrof nebo účastníků válečných konfliktů. Kniha je určena nejen pracovníkům tzv. pomáhajících profesí, ale i širšímu okruhu čtenářů. Ti se dozvědí, jak po prožité negativní události dosáhnout pozitivní změny ve svém životě.(text: GRADA)