O NÁS

Azyl Lisa je organizace dobrovolníků, zaměřena na pomoc obětem násilných trestných činů jako znásilnění, zneužívání v dětství a domácí násilí.

Neprovozujeme azyl (azylové ubytování); ale azyl ve smyslu "útočiště" a pomoc, poskytujeme pomocí našich služeb.

Název organizace: Azyl Lisa                                                                                         logo

Zaměření: Sociální

Cílová skupina: Oběti znásilnění a sexuálního zneužívání v dětství.

Cílová skupina k poskytování informací na informačním portálu www.azyl-lisa.cz: Oběti domácího a sexuálního násilí.

E-mail: azyl-lisa(@)seznam.cz

Jednatelka organizace: Ivet Tauferová

Patronka organizace: Herečka Dana Syslová

 

POSLÁNÍ:

 

"Hlavní formou dosahování cílů organizace je poskytování obecně prospěšných činností, které budou poskytovány bezplatně, zejména:

  • poskytování pomoci obětem, které byly v dětství sexuálně zneužívány, a obětem znásilnění,
  • poskytování informací o problematice domácího a všech formách sexuálního násilí prostřednictvím stránek www.azyl-lisa.cz, (dále jen stránky) nebo jinými médii,
  • poskytování jiných servisních služeb, pomoci a poradenství,
  • osvětová činnost, 
  • spolupráce s jinými sdruženími a organizacemi, jejichž cíle jsou blízké cílům sdružení.