Bezpečnostní plán

PLÁNOVÁNÍ BEZPEČÍ, POKUD ZŮSTÁVÁTE VE VZTAHU S NÁSILNÝM PARTNEREM:

•Mějte u sebe vždy důležitá telefonní čísla
•Mějte na jednom místě (např. v kabelce či tašce, kterou si můžete vzít vždy s sebou) peníze, doklady, mobil nebo telefonní kartu
•Důležité doklady, náhradní klíče či základní oblečení si uschovejte u někoho, komu důvěřujete nebo v zaměstnání
•Promyslete si, kam můžete v případě akutního nebezpečí odejít (k rodičům, kamarádce, do krizového centra či azylového domu)
•Promyslete si únikovou cestu z bytu, nezůstávejte s partnerem o samotě na místech bez možnosti úniku (koupelny, kuchyně atp.)
•Řekněte někomu o tom, co se u vás doma děje
•Požádejte sousedy o pomoc, dohodněte si s nimi nějaký signál, po kterém přivolají policii
•Jste li v nebezpečí, volejte policii – 158, případně linku 112

PLÁNOVÁNÍ BEZPEČÍ PO ODCHODU Z NÁSILNÉHO VZTAHU:

• Pokud odcházíte s dětmi, zanechte doma krátkou zprávu, že z důvodů stupňujícího se násilí odcházíte na dočasnou dobu i s dětmi na neutrální místo.
• Sdělte písemně majiteli domu či bytu, že se nevzdáváte nároku na byt, ale že  jste nucena jej z důvodu ochrany a bezpečí pro stupňující se násilí dočasně opustit.
• Otce informujte písemně přes Oddělení sociálně právní ochrany dětí o zdravotním stavu nezletilých dětí. Toto oddělení by vám mělo být nápomocné a nesdělovat místo vašeho pobytu, pokud jste v utajeném azylovém zařízení, a pomoci vám podniknout právní kroky spojené s podáním žádosti o svěření nezletilých dětí do vaší péče.
• Zůstáváte-li ve svém bytě, můžete, pokud nemá partner v bytě trvalé bydliště: vyměnit zámek, instalovat bezpečnostní zámky a dveře (pokud tam trvalé bydliště má, výměnou zámku byste se mohla dopustit trestného činu).
• Promyslete si, koho můžete informovat o tom, že s partnerem již nežijete a pokud by se objevil poblíž domu nebo dětí, aby zavolali policii (např. když zamezuje dětem nebo vám ve vstupu do domu)
• Informujte osoby, které jsou v kontaktu s vašimi dětmi (mateřská škola, školka, kroužky), kdo je oprávněn vyzvedávat je.
• Vyhýbejte se místům, kam jste obvykle s partnerem chodívali nebo kde je vysoká možnost toho, že se potkáte.
• Pokud na vás partner čeká před zaměstnáním apod., vycházejte bočním východem, měňte trasu cesty domů, pokud by vás sledoval, jděte na policii.

 

Seznam věcí, které při odchodu nesmím zapomenout:

□ občanský průkaz, pas

□ rodné listy (můj i dětí)

□ průkaz zdravotní pojišťovny

□ lékařské zprávy

□ peníze, kreditní a vkladní knížky

□ klíče od bytu, auta, kanceláře

□ řidičský a technický průkaz

□ léky

□ náhradní oblečení

□ oddací list

□ nájemní smlouvu

□ oblíbená hračka dítěte

□ dokumenty o hypotéce

 

Zavazadlo je možné nechat i mimo obydlí na místě, kde se k němu můžete snadno dostat.

 

Pamatujte si:

žádný člověk se nezmění, pokud se k tomu sám neodhodlá
• žena se musí sama rozhodnout, jestli bude násilí dál snášet
• násilí, s nímž nic neuděláte, má tendenci se stupňovat

Více informací o bezpečnostním plánu a vhodných opatřeních vám v případě zájmu sdělí v centru ROSA (tel.: 602 246 102, 241 432 466).


Zdroj:www.rosa-os.cz