Jak podat trestní oznámení

V případě, že jste obětí domácího násilí nebo znásilnění, stala jste se obětí trestného činu, tak můžete podat trestní oznámení. Pokud jste obětí domácího násilí, je důležité mít předem promyšlený a zajištěný BEZPEČNOSTNÍ PLÁN. V období řešení trestního oznámení či rozvodu může násilí vyvrcholit, proto je na místě ho mít.

Trestní oznámení můžete podat kdekoli na Policii ČR, kde jsou povinni podání vašeho trestního oznámení přijmout.

Vzory trestních oznámení si můžete stáhnout v sekci KE STAŽENÍ.

 

Trestní oznámení můžete podat dvěma způsoby:

  • písemně - osobním podáním na policii, (žádejte potvrzení o předání trestního oznámení)

          - poštou (posílejte doporučeně)

  • ústně  (požadujte kopii protokolu o trestním oznámení)


 

Ve smyslu § 158, odst. 2 trestního řádu můžete žádat informace o tom, jak bylo vaše trestní oznámení vyřízeno. Žádejte o to písemně.

Podáte-li na násilného partnera trestní oznámení ve smyslu 215a trestního řádu, nemusíte již dále v průběhu řízení dávat svolení se stíháním pachatele.


 

V trestním oznámení byste měla popsat:

kdo se dopustil (jméno, příjmení, adresa, příp. datum narození)

čeho (popis situace)

vůči komu (jméno, příjmení, adresa, příp. datum narození),

kde (místo, kde k trestnému činu došlo)

kdy (v případě opakovaného násilí zahrňte do trestního oznámení historii násilí, tj. pište kdy došlo k prvnímu násilí, zda se opakovalo a jak často, kdy došlo k poslednímu napadení).

svědci (pokud byli), označte je (jméno, příjmení, adresa, příp. datum narození – pokud je neznáte, snažte se co nejvíce přiblížit jejich totožnost).

popište celou situaci, vaše i pachatelovo chování, zda jste byla zraněna či vznikly nějaké škody na majetku...

popište důkazy, např. fotografie z místa činu, lékařské zprávy, zbraň, kousky jeho oděvu, osobní věci...

 

Zdroj: Policie ČR