Pokud hledáte praktickou pomoc, můžete jí najít zde:

Místa prvního kontaktu ohrožených osob se systémem pomoci:

 • Policie ČR,
 • obecní/městská policie,
 • přestupkové oddělení obecního úřadu,
 • intervenční centrum,
 • OSPOD,
 • krizové centrum/centrum krizové intervence (pro děti a rodinu),
 • manželská poradna,
 • azylový dům,
 • linka důvěry,
 • praktičtí lékaři,
 • pediatři a další specialisté,
 • nemocnice (včetně sociálního oddělení),
 • záchranná služba.

Zdroj: Policie ČR

Oběti znásilnění, zneužití v dětství:

Policie, telefon: 158

Bílí kruh bezpečí www.bkb.cz, nonstop tel.linka 257 317 110 Kompletní psychologická i právní pomoc

https://sasa.obetiznasilneni.cz/  Svépomocná skupina SASA je pro ženy i muže, kteří se stali obětí sexuálního útoku či nátlaku v dětství, dospívání, dospělosti nebo stáří. Skupina je anonymní a je otevřena všem.

Mgr.Soňa Bajerová, psycholog psychoterapeut se soukromou praxí na Sukova 4, Brno. Telefon: 731 287 708, Email: s.bajerova@centrum.cz,

Élektra www.centrumelektra.cz   Praha Telefonická linka

Podej ruku o.s. www.podejruku.cz info + dizkuzní fórum s tématem znásilnění

 

Oběti domácího násilí :

Policie, telefon: 158

Mgr.Soňa Bajerová, psycholog psychoterapeut se soukronou praxí na Sukova 4, Brno. Telefon: 731 287 708, Email: s.bajerova@centrum.cz,

 www.bkb.cz nonstop tel.linka 257 317 110 Kompletní psychologická i právní pomoc

 Rosa o.s. www.rosa-os.cz, tel. 602 246 102 + azylový dům, Praha

 Dona linka www.donalinka.cz, nonstop tel.linka 2 51 51 13 13

Magdalenium o.s. www.magdalenium.cz/ nonstop tel.linka: 776 718 459 + azylové domy, Brno

Pesefona o.s. www.persefona.cz  tel.: po-pá 9:00 - 17:00,  737 834 345, 545 245 996 Brno, Jihomoravský kraj

Acorus o.s. www.acorus.cz/ nonstop tel.linka: 283 892 772 + azylový dům  

Spondea o.s.  www.spondea.cz/, nonstop tel.linky: 541 235 511,  608 118 088 + azylový dům

Občanská poradna Nymburk, www.opnymburk.cz/, tel.pondělí, středa 13.30 - 17.00 čtvrtek 09.00 - 12.00,  325 511 148, 775 561 847, 775 561 844

 

Oběti - děti, dospívající:

Policie, telefon: 158

Dětské krizové centrum www.ditekrize.czV Zápolí 1250/21, Praha Nonstop Linka důvěry tel.241 484 149 nebo mobil 777 715 215

Krizové centrum pro děti a dospívající Brno, www.krizovecentrum.cz, Hapalova 4,  tel. 541 229 298 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Spondea o.s.  www.spondea.cz/, nonstop tel.linky: 541 235 511,  608 118 088 + azylový dům

 

Organizace pomáhající osobám ohroženým domácím násilím v zahraničí:

www.apav.pt

- Portugalsko

www.inavem.org

- Francie

www.ohvriabi.ee

- Estonsko

www.pomocobetiam.sk

- Slovensko

www.rikosuhripaivystys.fi

- Finsko

www.slachtofferhulp.nl

- Nizozemí

www.vds.org.yu

- Srbsko a Černá hora

www.victimsupport.org

- Velká Británie

www.weisser-ring.at

- Rakousko

www.weisser-ring.de

- Německo

www.weisser-ring.ch

- Švýcarsko

www.womensaid.org.uk

- Velká Británie

 

Jiné odkazy k pomoci:

 Liga lidských práv www.llp.cz/,   tel.: +420 545 210 446, nezisková organizace, která hájí práva a svobody všech lidí