Definice, znění zákona

 

Definice

Znásilnění je definováno jako jakákoli sexuální aktivita uskutečněná proti vůli oběti. (Provedena násilím, nátlakem, zastrašováním či podvodem.)

 

Plné znění zákona

§ 241 Znásilnění

 

(1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo

b) spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let.

(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

Trestní zákon, Část druhá, Hlava osmá, Oddíl druhý

 

 

Promlčecí doby znásilnění a jiných násilných trestných činů najdete ZDE