Jak se bránit znásilnění

Jednejte rychle a rázně

Nelze předejít všem situacím, jež mohou ke znásilnění vést. Co když vás taková situace zastihne?

Jednejte co nejrychleji. Snažte se v čase, kdy se násilník rozhoduje či zaútočí, vzdálit. Ale co když to nelze? Odborníci v této problematice doporučují dva způsoby jednání — pasivní nebo aktivní odpor. Podle vážnosti situace se rozhodněte.

Pasivní odpor může představovat cokoli. Mluvte na násilníka, klaďte mu otázky, které by ho přiměly rozmýšlet, a tak se ho snažte rozptýlit. Můžete předstírat nakažení pohlavní nebo jinou nemocí. „Taktiky jsou omezeny pouze představivostí ženy,“ napsal Gerard Whittemore ve své knize Street Wisdom for Women: A Handbook for Urban Survival (Jak mají ženy rozumně jednat na ulici: Příručka pro přežití ve městě).

Jednejte odmítavě a energicky. Mluvte rozhodným, rázným způsobem, že se nepodřídíte jeho přáním. Použijte zastrašující taktiku - útok označte tím, čím ve skutečnosti je. Můžete hlasitě zakřičet: „To je znásilnění! Zavolám policii!“

A nezapomeňte! Jednou z nejúčinnějších forem pasivního odporu je křik!

Pasivní taktika — je vlastně všechno kromě tělesného útoku na násilníka. Je potřebné chladnokrevné uvažování, proto zvažte, co byste z této taktiky v dané situaci zvládla. Mluvit na násilníka s viditelným strachem útočníka nemusí přesvědčit, možná naopak motivovat. Pasivní taktika je určena k tomu, aby byl útočník rozptýlen, uklidněn nebo odstrašen.

Nepřipusťte, aby vás, vedle přemýšlení, dostal na osamělejší místo.

V rámci prevence se, zkuste se v dané situaci představit a popřemýšlejte, co byste použila. Je vhodné danou situaci nacvičit i s dětmi.

 

Aktivní protiútok

Když nepomáhají slova, klaďte aktivní odpor.

Pro ženy může být aktivní obrana obtížná, a to nejen po stránce fyzické. Jelikož bývají odmalička vedeny spíš k citům, fyzická obrana i v této situaci může představovat určitý problém. Prekážkou může být i zakořeněná slušnost.

Boxeři si před zápasem zvyšují adrenalin i nenávistí k soupeřům. I vy se ciťte pobouřena a mějte vztek! Zvýšený adrenalin vám může pomoci překonat tento problém a zvýší i fyzickou obranu.

Je lepší být hrubá než znásilněná,“ řekla jedna odbornice.

Buďte předem pevně rozhodnuta se bránit. Neztrácejte čas rozhodováním. Boj nemusí být předem prohrán! Útočníci často útok plánují předem a počítají, že oběť se podvolí. Čím prudší je vaše reakce, tím víc může být násilník zaskočen a odrazen.

Ženy, které se úspěšně ubránily, byly aktivní a použily více než jen jednu taktiku, včetně škrabání, kousání, kopání a křiku. Pokud ovládáte sebeobranu nebo nějaké bojové umění, je logické ho použít. Pokud máte (i příležitost) použijte např. sprej nebo lak na vlasy. Pokud nemáte možnost vyhnout se nebezpečným místům, noste u sebe pepřový sprej nebo jiné ochranné pomůcky.

V případě, že jste se neubránila, „si nevyčítejte, že jste ho ‚nechala‘, aby vás znásilnil“, řekl Robin Warshaw v díle I Never Called It Rape (Nikdy jsem to nenazvala znásilněním). „Nemusíte zažít zranění nebo smrt, abyste ‚dokázala‘, že jste byla znásilněna.“

Pokud je to možné, snažte si zapamatovat znaky k identifikaci útočníka. Pomoct můžou i stopy jako krev z podrápání nebo tkanina z potrhaného oděvu.